Získejte přehled o vaší firmě s informačním systémem QI.

Informační systém QI mi dává všechny informace důležité pro správný chod firmy.

Zvyšte produktivitu práce efektivním řízením projektů. 

Díky informačnímu systému Navigo3 mám stále přehled o všech projektech ve firmě. Navigo3 mě včas upozorní, pokud se nějaký projekt řítí do problémů.

Mongu je spolehlivý, zkušený a efektivní partner pro zavedení softwarového řešení pro zvýšení produktivity práce jak v kanceláři, tak ve výrobě a skladu.

Pro document management používáme vlastní unikátní software, který umožňuje rychlé zatřiďování a hledání dokumentů k dokladům v informačním systému.

Pro lepší řízení výroby a skladu u vás zavedeme systém čárových kódů, které vše propojí s vaším informačním systémem.